SMYKKESTEN / ÆDELSTEN

 
En smykkesten kan være en Ædelsten som f.eks. en Diamant eller en Farvesten som f.eks en Rubin, en Safir eller en Smaragd.
 
 
 
 
Billedet viser en rubin slebet i hjerteform
 
Det kan være vanskeligt at vurdere, om en sten hører til Ædelstensgruppen eller måske hellere skulle betegnes som Smykkesten.

Men bruger man betegnelsen Smykkesten om alle de mineraler, der anvendes til smykker, kommer man ikke galt af sted.
 
 
 
En smykkestens bestandighed afhænger af dens fysiske egenskaber:
 
Hårdhed, skørhed/sejhed, spaltelighed og evnen til at modstå kemisk påvirkning.

En smykkestenens skønhed beror på dens optiske egenskaber:
 
Farve, klarhed, glans og særlige lyseffekter som for eksempel stjernedannelse og katteøjeeffekt.

Om en smykkesten er sjælden er nøje knyttet til de vækstbetingelser, hvorunder den er dannet.
 
Inden for de mineraler, hvor der findes sjældne, kostbare ædelsten af høj kvalitet, findes der også mere almindelige eksemplarer af lavere værdi.
 
 

DIAMANTER

 
Betegnelsen Diamant er afledt af det græske ord “adamas“ der betyder “den ubetvingelige“.  
Intet stof er så hårdt som diamanten, derfor er den på det nærmeste uforgængelig.
 
Stenen kan dog forbrænde ved meget høje temperaturer og derved omdannes til grafit.
Diamanten dannes i ca. 150 km dybde.
Her findes temperaturer og tryk, der er høje nok til at kunne binde kulstofatomer så tæt sammen, at de danner diamant.
Diamanten, der er det hårdeste og mest bestandige stof, naturen har skabt.
Den kommer kun op til jordoverfladen gennem vulkansk aktivitet og altid i forbindelse med en lava-art, der kaldes kimberlit eller blue ground.
 
 
Farve

Diamanter, der har en egentlig farve, er uhyre sjældne og kostbare.
De kaldes med en fællesbetegnelse for “Kulørte Diamanter“ eller “Fantasidiamanter.“
Omtrent samme grad af sjældenhed som fantasidiamanterne har de helt farveløse diamanter, som ligeledes er meget kostbare.

De fleste diamanter er svagt gullige eller brunlige.
Den gule farve skyldes tilstedeværelse af meget små mængder af kvælstof.
Blålige diamanter indeholder meget små spor af bor.
Det er øjensynligt ikke kun tilstedeværelse af kvælstof og bor, der farver diamanten, men tillige hvilken placering disse stoffer har i krystalstrukturen.
Bestråling kan i visse situationer ændre placeringen og dermed påvirke farven ganske betragteligt.


 
Holdbarhed
På grund af Diamantens store hårdhed ridses den sjældent, men stenen er ikke upåvirkelig over for stød, fordi den besidder fuldkommen spaltelighed.  Diamanten er endvidere særdeles modstandsdygtig over for kemikalier.

Diamanters værdi

En diamant værdibestemmes af fire faktorer: vægt, farve, klarhed og slibning. På engelsk hedder disse værdifaktorer henholdsvis: carat, colour, clarity og cut,  og fra det fælles begyndelsesbogstav stammer udtrykket “de fire C´er“.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARVESTEN

 
Betegnelsen farvesten dækker over f.eks. Smagrad, Aquamarin, Granat, Månesten, Rubin, Safir, Citrin, Ametyst, Røgkvarts, Rosakvarts, Sort Agat, Onyx, Opal, Topas og Turmalin.
 
 
 

RAV OG PERLER

 
Rav, Perler og Koraller er organisk dannede smykkesten.
Det vil sige smykkesten af materialer, der stammer fra planter eller dyr, og som besidder en vis bestandighed og skønhed, ligesom de forekommer relativt sjældent.

 
Rav er hærdet fossil harpiks og altså ikke en forstening - her med en indeslutning af insekt.
Naturperler dannes i de perlemuslinger og snegle, der er i stand til at udskille perlemor. Af perletyper med særlig interesse findes:
  • saltvandsperler der dannes i perlemuslinger som lever i saltvand og
  • ferskvandsperler der kommer fra perlemuslinger, som lever i ferskvand.

Naturperler har fra ældre tid været forbeholdt de øverste samfundslag.

Det fremgår blandt andet af de juveler  der bæres ved royale og kejserlige cermonier.
 
De perler der sælges i butikker i dag betegnes Kulturperler, som er farmede perler - og Skalperler, som er industrielt fremstillede perler.
 
 
0 varer i din kurv
Beløb: DKK 0,00
LA smykker & design
Østergade 9 · 9690 Fjerritslev · Tlf: +45 9821 1360 · E-mail: info@smykkelykke.dk
Gå til indkøbskurven Gå til kundedata Gå til adresse info Gå til betaling Gå til ordre afgivelse